Tarvittavien palveluiden tuottaminen tulee perustua kestävän kehityksen mahdollistaviin ratkaisuihin.

 

Ihmisiä tulee ympäröidä viihtyisät, luonnonläheiset ja ennen kaikkea turvalliset alueet.

Ympäristön esteettömyyteen ja toimivuuteen tulee panostaa aiempaa enemmän. Ihminen ja ympäristö ovat väistämättä sidoksissa toisiinsa. Tämä seikka on huomioitava kaikissa ratkaisuissa, joita teemme.

Yhteiskunnan vastuulla on huolehtia ympäristön suojelemisesta ja opastaa meitä tekemään ympäristön säilymisen kannalta oikeita päätöksiä, hyvin arkiselta tasolta lähtien.

www.aiviosanna.fi