Minulle on tärkeää, että ihmisiä arvostetaan ja kunnioitetaan sellaisina kuin he ovat. Omassa toiminnassani osoitan arvostusta toista ihmistä kohtaan kuuntelemalla hänen mielipiteitään.

Oman arvomaailman tunteminen ja ihmisten erilaisuuden arvostaminen kuuluvat jokaiselle meistä.

Työyhteisössä työntekijään kohdistuvan arvostuksen on todettu vaikuttavan positiivisesti työtyytyväisyyteen ja sitä kautta myös organisaation työn tulos paranee.

www.aiviosanna.fi