Meillä Suomessa hyvinvointia pidetään itsestäänselvyytenä, mutta turvataksemme hyvinvointiyhteiskuntamme jatkuvuuden, tarvitaan uusia innovaatioita ja tarkkaa budjetointia.

 

Lapsilla tulee olla mahdollisuus päiväkotipaikkaan, jossa on riittävästi huolehtivaa henkilökuntaa ja tilaa kasvaa.

Koululaiset tarvitsevat opiskelurauhan sopivan kokoisissa ryhmissä ja opettajille tulee tarjota asianmukaiset puitteet monipuolisen ja laadukkaan opetuksen toteuttamiseen.

 

Lasten ja nuorten pahoinvointi, syrjäytyminen ja turvattomuus näkyy nyky-yhteiskunnassamme kasvavana ongelmana, eikä myöhäinen puuttuminen tuo tilanteeseen helpotusta. Varhainen puuttuminen ja vanhemmuuden tukeminen edistää heidän hyvinvointiaan. Eikö ole kätevämpää toimia ennaltaehkäisevästi kuin korjata vahinkoja jälkikäteen?

Nuoret aikuiset tarvitsevat entistä enemmän tukea syrjäytymisen ennalta ehkäisemiseksi. Työikäisten terveyttä ja toimintakykyä tulee parantaa varmistamalla sosiaali- ja terveyspalveluiden saanti.

 

Ikäihmisten varhaista tukea tulee lisätä sekä uudistaa omaishoitajien tukipalveluita tehokkaammin. Vanhuspalveluun tulee löytää ihmislähtöisiä ratkaisuja ja osaavaan hoitohenkilökuntaan tulee panostaa.

www.aiviosanna.fi